Uppvaknandet

Zetanerna berättar hur människosläktet succesivt inser att de inte är Ensamma och vaknar upp inför utomjordingarnas närvaro; varför det av vissa upplevs som om Uppvakningsprocessen tycks gå för långsamt trots att deras Första Intryck är positiv, och att Tecknen på Uppvaknandet är uppenbara. Zetanerna berättar om hur Observationerna kommer att öka i Antal såsom Massobservationer och Glödande Skepp; varför massobservationer kan betraktas som en Invigningscermoni; hur observationer, Strömavbrott och bilder av Utomjordiska Kroppar kommer att sprida ut Ordet; varför CNN:s Arizonareportage om en moderskeppsobservation sändes i samband med 50 års Jubileet av Rosewell; hur Krav på Bevis från de initierade kommer att öka och hur också Oenigheten stiger; hur svårt det är att Motbevisa Påståenden när dessa är i konflikt med varandra; hur Falska Kanaler och Falska Påstenden gör det ännu svårare; vilken roll personer som arbetar för förändring såsom Art Bell spelar och varför MUFON inte längre kommer att motarbetas; varför det alltid finns En nypa av Tvivel och varför Sanningstester tycks vara gäckande; varför Meddelandet av Nyheten är så svårt; varför skräcken orsakad av Orson Wells och försvinnandet av Air Force One var avsiktlig; hur Utomjordiska Möten kommer att ske i Nästa Fas; och hur Kaotiska Tider väntar på oss i framtiden.

Zetanerna berättar om den nya Världen, hur några bland Serviceinriktade Karaktärerna redan opererar i den 4:de Densiteten; hur, många kontakter finner att de träffat en Bekant Främling och känner att de har en Uppgift att Uträtta men inte är riktigt säkra på vad; huruvida Massmedvetandet sprider ordet; varför sanningen ofta kommer från Galningarna; och om Steg och Skeden i Uppvakningsprocessen. Zetanerna berättar om hur utomjordingar kommer att Vandra Öppet bland oss inom nära tid; vad de vill att vi skall Berätta för Andra om dem; varför det finns Språkhinder; och huruvida utomjordingarna Befinner sig runt Saturnus eller lever på Månar till Mars. Zetanerna berättar om varför Stanton Friedman bör tas på allvar; hur observationer såsom De Belgiska, De under Gulfkrisen, De i Mexico City, De Ryskaoch De Israeliska är äkta; varför Colorado Observationerna var iscensatta och observationer gjorda av CSETI är falska; vad Dr Read hoppades att fullborda; vad det är för skillnad på UFO:na i Afrika; varför Mt Shasta är hemsökt av UFO:n; hur Sädesfältcirklar ger oss ledtrådar och vilken mening Lokaliseringen av Cirklar och Videobandningen av cirklar har; och varför människor öppna för kontakt inte kan Nedkalla ett Skepp eller påverka tiden för en Masslandning.

Zetanerna berättar om varför De Bryr sig och beskriver Deras Historia och deras uppvaknande inför steget att bli Galaktiska medborgare; hur de försäkrar att människorna inte kommer att falla i byte för Desinkarnerade Opportunister som strävar att bli walk-ins; och huruvida det är myt eller sanning i det Annunaki, Ashtar, Konfederationen, De nios Råd, Ma-Di eller Doma, Ummo eller Vita Brödraskapet säger, eller huruvida dessa utomjordiska gruppers existens är ett bedrägeri. Zetanerna berättar huruvida Billy Meier är kontakt eller om Andromedakontakten är från Andromeda; huruvida utomjordingarna beskrivna i Whitley Striebers bok Communion och ansiktet på omslaget ritad av Steve Neill är äkta; huruvida möten med utomjordingar raporterad av Ruth Montgomery är sanna; varför Hopi Indianernas Myter är sanna; huruvida boken Celestines Profetior är ett infall eller om berättleser i böcker såsom Way of Explorers, Far Journeys, Cosmic Voyage, ET 101 eller Secret Vows är baserad på fakta; huruvida rapporter från Farsight Institutet eller Commander X eller Phoenix Gruppen eller Leading Edge är pålitliga; huruvida TV serier såsom Star Trek, Dark Skies eller långfilmer såsom Fire in the Sky, Star Gate eller ID4 återspeglar realiteten; huruvida verk av Teosoferna, Seth, Boken Urantia, Akashic Records eller Elizabeth Clare Profet kan hjälpa mänskligheten att reda ut allt; och huruvida Barbara Marciniak, Alexander, Sheldon Nidle eller Lysa Royal är sanna kanaler.