Pravo kopiranja
Ostali sajtovi
Pretraživanje
Indeks  reči
Šta je novo
Vlastita kopija
Naučne debate
Hale-Bopp kometa


Reči Zetanapointcom.gif (2321 bytes)
Pomeranje polova
Transformacija
Orijentacija
Poziv
Posete
Svetovi
Pravila
Osvešćivanje
Američka vlada
Hibridi
Gustina
Nauka
Biti čovek
Mitovi

Reči Zetana vas vode kroz ogromnu količinu informacija koja je otkrivena od strane Zetana prilikom odgovora na pitanja koja je postavljala njihov emisar Nensi. Odgovori koji su dati u Rečima Zetana pokrivaju teme kao što su nagoveštaji Pomeranja polova i njihov odnos sa predstojećom milenijumskom Transformacijom kroz koju svet treba da prođe; egocentrična i uslužna spiritualna Orijentacija kako ljudi tako i vanzemaljaca sa drugih svetova i kako vas nepažvljivo upućivanje Poziva vanzemaljcima može dovesti u kontakt sa jednom ili drugom grupom; kako Posete mogu mnogo lakše biti interpretirane kada razumete spiritualnu orijentaciju; kako Savet svetova nadgleda posetioce sa drugih Svetova, koji je postavio Pravila koja regulišu ponašanje posetilaca; zašto se postepeno upoznajemo sa posetiocima sa drugih svetova, i šta će doprineti da se Osvešćivanje brže odvija; u kom stepenu je Američka vlada svesna prisustva vanzemljaca i u kakvim odnosu je sa njima; pravi razlog zbog koga se razvijaju Hibridi od strane Zetana kako bi se spojilo najbolje od ljudi i Zetana; kako vanzemaljci mogu da nestaju i da se kreću kroz zidove, i kakve će promene fizičke i spiritualne Gustine nastati u budućnosti; šta Zetani imaju da kažu o Naučnim teorijama; šta su Zetani kao istraživači ljudske prirode zaključili o tome šta znači Biti čovek; i iskrene Reči Zetana o našim Mitovoma.

Granite Pubs
Sightings
Prolaz

Pakovanje sa knjigom/video kasetom Reči Zetana je sada dostupno. Knjigu takođe možete nabaviti od Granite Publishing na telefon (800) 366-0264, a rusko izdanje od izdavačke kuće Sofija. Nensi je nekoliko puta učestvovala na Sightings radio emisiji. Jedanput nedeljno na IRC-u se održavaju sesije Reči Zetana uživo. Možete kontaktirati Nensi preko web-a ako imate neku kratku poruku. Zetanski emisar, Nensi, je takođe napisala scenario, Prolaz, koji je dostupan u obliku kratke priče ili kao serija priča u magazinu, i ona trenutno pokušava da ostvari dogovor sa nekim producentom ili izdavačem.

Teška vremena
Neprofitna org.

Za one koji žele da se pripreme za Teška vremena koja dolaze, dostupne su informacije koje je pripremila grupa dobrovoljaca. Teška vremena i Reči Zetana su odvojeni entiteti, koji rade na zajedničkom cilju. Troubled Times, Inc., neprofitna organizacija, takođe radi na ostvarivanju istih ciljeva. Zbog toga, ZetaTalk obezbeđuje miror sajtove za obe ove organizacije.


Sva prava zadržana: ZetaTalk@ZetaTalk.com
Preveo sa Engleskog: griffin
Napomena: Na sajt se stalno dodaju nove stranice.